Wat verandert er voor jou ?

In de afgelopen maanden heeft de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) zich heruitgevonden. Het resultaat? Een dienstverlening aangepast aan de normen van vandaag. Vanaf 9 november zal de OSZ op een meer digitale en transversale manier werken.
Wat verandert er voor jou?

Digitale dienstverlening

In 2019 voerde de Overzeese Sociale Zekerheid een marktonderzoek uit. Een belangrijk punt dat naar voren kwam, was de nood om meer in te zetten op digitaal werken. Voortaan zal u uw aanvraag voor de vergoeding van medische kosten of een pensioen, online kunnen voltooien. “Momenteel gaat dat nog via ‘eenvoudige’ digitale formulieren”, zegt Bert Strobbe, adviseur-generaal van de AD7, “maar in de loop van 2021 worden echte online formulieren ingezet, die ook in de backend van de website digitaal worden verwerkt.”

De volgende stap in het digitaliseringsproces is om de online formulieren te linken met authentieke bronnen zoals het rijksregister, het KBO of onze eigen centrale database. “Momenteel worden de aanvragen via e-mail verstuurd naar de OSZ, maar dit is niet altijd even veilig. Daarom zijn deze online formulieren een veilig en betrouwbaar alternatief.”

Dit zijn nog maar de eerste stappen naar een efficiëntere digitale dienstverlening. Op termijn streeft de OSZ naar een optimale elektronische dienstverlening waarbij de klant online toegang heeft tot zijn volledige dossier.

Klantencontact

Er wordt binnen de OSZ een dienst Klantencontact opgericht. Daartoe behoort een Frontlineteam dat de eerstelijnsvragen over de OSZ zal beantwoorden. Bij hen zal je een antwoord vinden op onder andere vragen over het verzekeringsstelsel van de OSZ, over de verschillende producten en tarieven, over je mogelijke aansluiting, over praktische zaken in verband met jouw pensioenaanvraag, over de stand van zaken in je dossier, enz.

Voortaan kan je voor je prangende vragen over de OSZ of voor de opvolging van jouw dossier terecht bij de Frontline van de Overzeese Sociale Zekerheid.

FRONTLINE

De OSZ biedt sociale dekking op het gebied van pensioenen, arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorg, arbeidsongevallen en persoonlijke ongevallen aan expats die een professionele activiteit uitoefenen in een land buiten de EER. De behandeling van al deze gebieden, inclusief de betaling van uitkeringen en de unieke situatie van elke expat, vraagt een klantgerichte aanpak op maat van iedereen aangesloten bij de OSZ. Om dit voortaan in goede banen te leiden, riepen we de dienst Frontline in het leven.

Bij deze nieuwe dienstverlening verwelkomen we Sarah Halin, afdelingshoofd Frontline binnen de dienst Klantencontact. “Mijn team en ik zullen de externe relaties onderhouden, dit door klantgericht in te spelen op de vragen van (potentiële) aangeslotenen bij de talrijke diensten van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ).”

Sarah Halin

“Ik was onder de indruk van het multidisciplinaire aspect van de functie. Daardoor kan ik een zeer brede visie over en kennis van de RSZ ontwikkelen. We hebben er allemaal maandenlang aan gewerkt. Ik ben er alvast klaar voor!”

SARAH HALIN, Diensthoofd Frontline, Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ), in dienst sinds 2009.
Contactgegevens Frontline

ACCOUNTMANAGERS

Bij de nieuwe dienstverlening verwelkomen we ook twee accountmanagers. Alain Claessens en Stef De Bruyn zullen zich ontfermen, binnen de dienst Klantencontact, over de werknemerscontacten. Zij worden het aanspreekpunt voor de (vooral grotere) ondernemingen die zich via de OSZ hebben verzekerd. “Het is een nieuwe uitdaging waarbij we het persoonlijk aanspreekpunt worden voor de werkgevers”, aldus Stef De Bruyn. Voor Alain Claessens is het na een carrière van 17 jaar bij de OSZ een bewuste keuze om bij te dragen aan een efficiënter verloop van een langverwachte reorganisatie en de OSZ in het algemeen. “Na lang overleg, komt het nu eindelijk van de grond.”

Alain Claessens

“Werkgevers van expats kunnen bij mij terecht met hun vragen. Ik zal hen daarnaast proactief te woord en ten dienste staan. Dat wil zeggen dat ik hen op zaken zal wijzen, die zowel in het belang van de dienst Beheer Aansluitingen, als in het belang van de werkgever zijn. Bijvoorbeeld, voor de dienst is het belangrijk dat de maandelijkse bijdragestaten tijdig en correct ingediend worden, maar voor de werkgever is dat natuurlijk ook belangrijk omdat hij op die manier eventuele verwijlsinteresten kan vermijden.”

ALAIN CLAESSENS, Accountmanager Beheer Aansluitingen (Team 1), Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ), in dienst sinds 2003.
Stef De Bruyn

“Als accountmanager ben ik enerzijds het aanspreekpunt voor werkgevers en anderzijds ben ik ook teamleader. Om op deze twee vlakken uit te blinken, wil ik streven naar een hechte groep mensen, die samen één doel beogen: een flexibele dienstverlening op maat van alle werkgevers. Dit beoog ik door het optimaal en flexibel inzetten van iedereen binnen het team. Wanneer dan iemand plots dreigt weg te vallen, kan het team het werk opvangen.”

STEF DE BRUYN, Accountmanager Beheer Aansluitingen (Team 2), Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ), in dienst sinds 2010.
naar boven