Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Tarieven Laatst bijgewerkt op

Aansluiting

Aansluiting

Om u aan te sluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid vult u het online formulier in.

Ga naar het formulier Individuele aansluiting(Nieuw venster)

Voor meer informatie over aansluiten als particulier en de bijhorende voorwaarden, kunt u de pagina Zich aansluiten - Particulier of het document Algemene voorwaarden voor individuele aansluiting(.pdf-Nieuw venster) raadplegen.

Personen ten laste

Als u personen ten laste heeft, dient u een bijkomend formulier in te vullen, met name de Verklaring op eer over inkomen (personen ten laste) – Formulier model 8(.pdf-Nieuw venster). De lijst met documenten die u moet voorbereiden om personen ten laste toe te voegen kunt u raadplegen op de pagina Personen ten laste en wachttijd.

Nuttige documenten

Hier vindt u andere documenten die nuttig kunnen zijn voor uw aanvraag, afhankelijk van uw situatie:

U bent werkgever en wilt verschillende werknemers collectief aansluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid ? Eerst en vooral moet u uw eigen aansluiting regelen met een aanvraag tot collectieve deelname. Zodra u als werkgever aangesloten bent, doet u de aanvragen voor uw individuele werknemers.

Collectieve aansluiting

Om collectief aan te sluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid van de RSZ dient u een aantal online formulieren en/of documenten in te vullen.

Aansluiten volgens de Algemene Regeling

Om aan te sluiten volgens de Algemene Regeling vult u het online formulier in.

Ga naar het formulier Aansluiting onderneming(Nieuw venster)

Aansluiten bij een aanvullende verzekering bovenop de Algemene Regeling

Wilt u uw werknemers aansluiten bij een aanvullende verzekering Geneeskundige Verzorging of een verzekering Arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven? Kruis dit dan aan in bovenstaand online formulier.

Voor de verzekering Arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven dient u tevens het voorstel tot verzekering van de collectieve Arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven in te vullen.

Een personeelslid aansluiten

Voor elke werknemer die u wenst aan te sluiten vult u het online formulier in.

Ga naar het formulier Aansluiting onderneming - Medewerker(s) toevoegen(Nieuw venster)

Heeft uw onderneming een aanvullende verzekering afgesloten? Als uw werknemer personen ten laste heeft, dient hij of zij tevens de Verklaring op eer over inkomen (personen ten laste) – Formulier model 8(.pdf-Nieuw venster) in te vullen. Gelieve er rekening mee te houden dat er vervolgens mogelijks ook nog andere documenten ingevuld moeten worden. Dit om ervoor te zorgen dat de personen ten laste kunnen genieten van de aanvullende verzekering Geneeskundige Verzorging. U kunt hierover meer informatie vinden op de pagina Personen ten laste en wachttijd.

Bijdragen aangeven en betalen

Vul de Aangifte maandelijkse of driemaandelijkse bijdragen in (formulier model 5).(.pdf-Nieuw venster)

Betalingen

Pensioen

Geneeskundige verzorging en uitkeringen

Geneeskundige verzorging

Ziekte en invaliditeit

Arbeidsongevallen (en ongevallen privéleven)

naar boven