Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Beschikt de Overzeese Sociale Zekerheid over al uw juiste gegevens?

Het is belangrijk dat u elke wijziging in uw persoonlijke of professionele situatie zo snel mogelijk meldt aan de Overzeese Sociale Zekerheid. Contactgegevens, adres, telefoonnummer, bankgegevens, een andere gezinssituatie, een wijziging op professioneel vlak… Laat het ons weten, zodat we u steeds goed kunnen bereiken, en uw pensioenrechten steeds correct zijn. Raadpleeg de pagina Wijzig er iets in uw persoonlijke of werksituatie? voor meer informatie.

Hoe vraag ik mijn rustpensioen of mijn overlevingspensioen aan?

Wenst u een aanvraag in te dienen voor rustpensioen of overlevingspensioen? Vul daarvoor, niet eerder dan 4 maanden voor de ingangsdatum van het pensioen, het online formulier in.

Ga naar het formulier Pensioenaanvraag(Nieuw venster)

Toegang krijgen tot het formulier

Meld u aan met uw eID, itsme, token of met een unieke code waarmee u de beveiligde versie van het formulier kunt gebruiken. Deze code wordt gegenereerd door een app. Een aantal gegevens zal vervolgens op voorhand voor u ingevuld worden.

Gebruikt u de niet-beveiligde versie van het formulier? Gelieve dan een scan van uw identiteitsbewijs klaar te houden.

Aanvraag van het overlevingspensioen in combinatie met de wezenrente?

Wenst u een aanvraag in te dienen voor een overlevingspensioen in combinatie met een wezenrente?

Volg in dat geval de onderstaande procedure, zonder gebruik te maken van het online formulier.

Hoe vraag ik mijn wezenrente of een overlevingspensioen in combinatie met een wezenrente aan?

Om een wezenrente of een overlevingspensioen in combinatie met een wezenrente aan te vragen, moet u de onderstaande papieren formulieren invullen, een aantal documenten bijvoegen en ze per post naar ons opsturen

Documenten die u moet invullen

U woont in België

Volgende documenten dienen ingevuld te worden:

U woont in de Europese Unie

Volgende documenten dienen ingevuld te worden:

U woont elders in de wereld

Volgende documenten dienen ingevuld te worden:

De documenten bezorgen

Eens u de nodige documenten ingevuld en ondertekend heeft, vragen we u ze per e-mail of per aangetekend schrijven aan ons te bezorgen. U vindt onze gegevens (o.a. post- en e-mailadres) op de Contactpagina van deze website.

Let wel: het bankformulier mag apart bezorgd worden, door uw bank of door u zelf, en dit mag iets later bezorgd worden dan de andere documenten.

Heeft u vragen over het invullen van de formulieren of de officiële documenten die u moet aanleveren? Contacteer ons dan rechtstreeks. U vindt onze contactgegevens op de Contactpagina van deze website.

Wat met de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging?

Als rechthebbende op een overlevingspensioen of wezenrente kan men ook recht hebben op de uitgestelde verzekering Geneeskunde verzorging, op voorwaarde dat:

  • de overleden verzekerde gedurende ten minste 16 jaar heeft deelgenomen aan de verzekering opgericht bij de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid,
  • de overleden verzekerde onderdaan was van een lidstaat van de EER(Nieuw venster) of van Zwitserland, of als dat niet het geval is, de overlevende echtgenoot/echtgenote en/of weeskinderen verblijven in een lidstaat van de Europese Unie (behalve Denemarken).

Aandacht! Enkel de bijdragen die bestemd werden overeenkomstig artikel 17 een eventueel recht zouden kunnen geven op de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging. De bijdragen gestort in het kader van artikel 18 geven in geen geval recht op hogervermelde verzekering.

Om te weten of u hier recht op hebt, kunt u ons direct contacteren: onze contactgegevens vindt u op de Contactpagina van deze website.

Voor meer informatie kunt u de pagina Uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging raadplegen.

Hoe vraag ik mijn pensioen als echtgescheiden partner aan?

Denkt u in aanmerking te komen voor een pensioen als echtgescheiden partner? Neem dan contact op met ons om na te gaan of u een pensioen kunt aanvragen. U vindt alle contactgegevens op de Contactpagina van deze website.

Wanneer en hoe zal ik mijn pensioen ontvangen?

Voor meer informatie over de verschillende manieren waarop u uw pensioen kunt ontvangen, raadpleegt u de pagina Mijn pensioen ontvangen.

naar boven