Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Tot wie richt de collectieve aansluiting zich?

Werken minstens 5 van uw werknemers (onderdanen van de EER, behalve als u een maatschappelijke zetel in België hebt) buiten de EER(Nieuw venster), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan kunt u een collectieve verzekering voor hen afsluiten.

Werken minder dan 5 van uw werknemers (onderdanen van de EER, behalve als u een maatschappelijke zetel in België hebt) buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Neem dan contact met ons op. We helpen u verder!

Let wel! Als u een niet-onderdaan van de EER of Zwitserland aansluit, kan het volledige aansluitingsniveau (17) enkele beperkingen met zich meebrengen.

Raadpleeg de Contactpagina van deze website om te weten hoe u ons kunt bereiken.

Aanpak en documenten

Welke stappen moet u ondernemen om u als onderneming aan te sluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid? Hoe vervolgens werknemers aansluiten? Welke documenten moet u voorleggen? Voor een antwoord op al uw vragen, raadpleeg de pagina Collectief aansluiten – aanpak en documenten.

Wanneer is uw personeel beschermd door de Overzeese Sociale Zekerheid?

Uw werknemers zijn verzekerd, voor zover er bijdragen zijn betaald:

  • terwijl ze werken in een land buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk,
  • terwijl ze tijdelijk (maximaal 6 maanden) vanuit hun overzeese post gedetacheerd zijn met een A1-attest(Nieuw venster) in een land van de EER (met uitzondering van België), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk,
  • tijdens hun contractuele verloven die onmiddellijk volgen op de hierboven vermelde periodes, en
  • op aanvraag van de werknemer, tijdens een periode van maximaal 12 maanden die onmiddellijk volgt op een van deze periodes, voor zover ze geen enkele andere winstgevende activiteit uitoefenen. Opgelet: een werkloosheidsuitkering ontvangen wordt als winstgevende activiteit beschouwd.

Het is tevens mogelijk om een retroactieve verzekering af te sluiten. In dat geval betaalt u een ‘premie ineens’ om de periode te dekken tijdens dewelke uw werknemers nog niet aangesloten waren bij de Overzeese Sociale Zekerheid, maar wel aan de voorwaarden voldeden. Ze kunnen er ook voor kiezen om deze premie zelf te betalen.

Hoe sluit u uw personeel aan?

Vul het online formulier in om uw personeel aan te sluiten.

Ga naar het formulier Aansluiting onderneming(Nieuw venster)

Meld u aan met uw eID, itsme, token of met een unieke code waarmee u de beveiligde versie van het formulier kunt gebruiken. Deze code wordt gegenereerd door een app. Een aantal gegevens zal vervolgens op voorhand voor u ingevuld worden.

Gebruikt u de niet-beveiligde versie van het formulier? Maak dan alvast een scan van uw identiteitsbewijs.

Hou er rekening mee dat er bij het invullen van het formulier een aantal documenten gevraagd kan worden.

  • Wanneer u bijvoorbeeld optreedt als mandataris voor een andere onderneming, zal u ons een door de onderneming voor wie de aansluiting is ondertekende volmacht(.pdf-Nieuw venster) moeten bezorgen.
  • Indien er ook een aanvullende verzekering Geneeskundige verzorging genomen wordt en er personen ten laste aangemeld moeten worden, kan het zijn dat daar ook documenten en attesten voor nodig zijn. Meer informatie over deze aanvullende verzekering vindt u op de pagina Verzekering Geneeskundige verzorging op deze website.

Indien u deze documenten niet onmiddellijk ter beschikking heeft, kunt u het formulier invullen maar dient u er rekening mee te houden dat de effectieve verwerking van de aanvraag pas kan starten nadat u ons de formulieren bezorgd heeft.

Een wijziging aanvragen

Overdracht of schrapping van werknemers

Wenst u werknemers van een collectief contract over te dragen naar een ander collectief contract, of wenst u een werknemer te schrappen uit uw collectief contract? Vul dan het online formulier in.

Ga naar het formulier Aansluiting onderneming – Wijziging van medewerker(s)(Nieuw venster)

Toevoeging van werknemers

Wenst u werknemers toe te voegen aan uw collectief verzekeringscontract? Vul dan het online formulier in.

Ga naar het formulier Aansluiting onderneming – Medewerker(s) toevoegen(Nieuw venster)

Verzekering Geneeskundige verzorging: personen ten laste toevoegen

Hebt u ook de verzekering Geneeskundige verzorging toegevoegd aan uw collectief contract? Dan kan u of een personeelslid dat onder uw contract werd aangesloten steeds personen ten laste toevoegen door het online formulier in te vullen.

Ga naar het formulier Aansluiting - Personen ten laste(Nieuw venster)

Het kan zijn dat u de vraag krijgt om bepaalde bewijsstukken mee te sturen. Wilt u weten welke bewijsstukken dat zijn? Raadpleeg dan de pagina Een persoon ten laste toevoegen aan uw verzekering Geneeskundige verzorging op deze website. Indien u deze documenten niet onmiddellijk ter beschikking heeft, kunt u het formulier invullen maar dient u er rekening mee te houden dat de effectieve verwerking van de aanvraag pas kan starten nadat u ons de formulieren bezorgd heeft.

Meer informatie over deze aanvullende verzekering vindt u op de pagina Verzekering Geneeskundige verzorging op deze website.

Toegang krijgen tot een of meerdere formulieren

Meld u aan met uw eID, itsme, token of met een unieke code waarmee u de beveiligde versie van het formulier kunt gebruiken. Deze code wordt gegenereerd door een app. Een aantal gegevens zal vervolgens op voorhand voor u ingevuld worden.

Gebruikt u de niet-beveiligde versie van het formulier? Maak dan alvast een scan van uw identiteitsbewijs.

naar boven