Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

U kunt zich retroactief verzekeren door een zogenaamde ‘premie ineens’ te storten. Zo dekt u na de feiten periodes waarvoor u niet bijgedragen hebt. Met dit soort storting kunt u ook uw bijdrage uit het verleden – en dus uw pensioen – verhogen.

Er zijn twee voorwaarden:

 • u kunt de premie alleen betalen voor het basispakket, en
 • u hebt buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk gewerkt tijdens de periodes die retroactief gedekt moeten worden.

Laat uw ‘premie ineens’ berekenen: vul het formulier Aanvraag tot berekenen van een premie ineens(.pdf-Nieuw venster) in en stuur het ons op. U hebt de keuze tussen twee formules: de volledige ‘premie ineens’, of 9/10 van de premie (zonder uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging).

Via de ‘premie ineens’ draagt u met terugwerkende kracht bij tot:

 • uw ouderdoms- en overlevingsverzekering,
 • uw ziekte-invaliditeitsverzekering, en
 • uw uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging.

De premie geldt voor alle beroepsactiviteiten. U kunt ze ook betalen als aanvulling op vroeger betaalde bijdragen die het maximumbedrag niet bereikten.

De premie mag alleen die periodes beslaan waarop u voldeed aan de voorwaarden om aan te sluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid:

 1. u werkte in een land buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, en
 2. u was tijdelijk (maximaal 6 maanden) vanuit uw overzeese post met een A1-attest(Nieuw venster) gedetacheerd naar een land van de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk (voor deze periodes kunt u enkel een aanvulling betalen), en
 3. u was met contractueel verlof, en het verlof volgde onmiddellijk op de hierboven vermelde periodes, en
 4. u bevond zich in een periode van maximaal 12 maanden die onmiddellijk volgt op een van deze periodes en oefende geen enkele andere winstgevende activiteit uit. (Opgelet: een werkloosheidsuitkering ontvangen wordt als winstgevende activiteit beschouwd.)

U kunt enkel storten voor periodes c of d als ze onmiddellijk volgen op een periode a.

Een ‘premie ineens’ verzekert u met terugwerkende kracht, maar verlost u niet van de eventuele wachttijden, bijvoorbeeld om een tegemoetkoming voor ziekte of invaliditeit te krijgen.

Met de premie kunt u ook een pensioen krijgen voor de studiejaren na uw twintigste verjaardag.

Er zijn drie voorwaarden:

 • u moet uw eerste beroepsactiviteit na uw studies uitoefenen of uitgeoefend hebben in een land waar u in aanmerking komt voor de Overzeese Sociale Zekerheid,
 • u hebt volledige studies in dagonderwijs gevolgd, en
 • u moet de ‘premie ineens’ storten binnen de 15 jaar na uw eerste deelname aan de Overzeese Sociale Zekerheid.

Voor werkgevers

Als werkgever kunt u werknemers (onderdanen van de EER, behalve als u een maatschappelijke zetel in België hebt) die buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk gewerkt hebben, een retroactieve aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid aanbieden.

naar boven