Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Een tussenkomst van uw verzekering Geneeskundige verzorging vraagt u aan via ons online formulier.

Ga naar het formulier Aanvraag terugbetaling geneeskundige verzorging(Nieuw venster)

Let wel! U moet ons steeds informeren over elke wijziging in uw situatie, zodat u steeds goed verzekerd blijft. Raadpleeg hiervoor de pagina Wijzigt er iets in uw persoonlijke of werksituatie?

Toegang tot het formulier

Meld u aan met uw elektronische identiteitskaart (eID), itsme, token of unieke code gegenereerd door een app om de beveiligde versie van het formulier te gebruiken. Een aantal gegevens zijn dan op voorhand voor u ingevuld.

Gebruikt u de niet-beveiligde versie van het formulier? Zorg er dan voor dat u een scan van uw identiteitsbewijs klaar hebt.

Uw aanvraag voorbereiden

Om een optimale en snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, verzoeken wij u de aanvraag vooraf voor te bereiden door deze instructies te volgen.

Gelieve één formulier per persoon en per land in te vullen.

Documenten die bij de aanvraag moeten worden gevoegd

U krijgt verzorging in België

Gelieve de volgende documenten voor te bereiden:

 • Getuigschrift voor verstrekte hulp afgeleverd door de zorgverlener, indien nodig vergezeld van een medisch voorschrift (onder meer voor kinesitherapie)
 • Het document “Contante betaling van de vergoedbare farmaceutische verstrekkingen” (bijlage 30) voor geneesmiddelen die op voorschrift werden gekocht.

U krijgt verzorging in het buitenland

Gelieve de volgende documenten voor te bereiden:

 • De gedetailleerde facturen met betalingsbewijs en eventueel een medisch voorschrift en/of een verslag. De factuur moet :
  • precies aangeven welke zorgen werden verleend en welk bedrag overeenkomt met welke prestatie,
  • worden opgemaakt in een van de volgende talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels of Spaans. Anders moet een vertaling in een van de drie Belgische nationale talen worden toegevoegd.
 • De gedetailleerde factuur van de apotheker met het medisch voorschrift en het betalingsbewijs.

Voeg voor een ziekenhuisopname in het buitenland altijd een medisch verslag toe aan uw aanvraag tot tussenkomst.

De documenten organiseren en controleren

Voordat u ons de gescande versie van uw documenten via het online formulier toestuurt, dient u rekening te houden met deze aandachtspunten:

 • Rangschik de getuigschriften voor verstrekte hulp of de gedetailleerde facturen per persoon, land en datum,
 • Zorg ervoor dat de factuur volledig is met alle pagina's in de juiste volgorde,
 • Controleer of de betalingsbewijzen bij het dossier zijn gevoegd,
 • Controleer het gescande document en de foto voordat u ze verstuurt, vooral om er zeker van te zijn dat ze volledig gescand zijn en perfect leesbaar zijn.

Twijfels, vragen?

U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: onze contactgegevens vindt u op de Contactpagina van deze website.

Vergeet niet om bij elk contact met onze diensten uw inschrijvingsnummer aan te geven (dit staat op uw attest van aansluiting: het bestaat uit de eerste zes cijfers na de E-).

naar boven