Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Wie kan zich aansluiten?

Ook wanneer u onderdaan bent van een land buiten de EER of Zwitserland, kunt u zich aansluiten bij de Belgische Overzeese Sociale Zekerheid. De voorwaarde is wel dat u werkt voor de Belgische staat, gewesten of gemeenschappen, of voor een bedrijf dat zijn maatschappelijke zetel in België heeft.

Aansluitingsniveaus

Voor u bestaan er drie mogelijke aansluitingsniveaus:

  • 17: volledige aansluiting. U betaalt de volledige bijdrage.
  • 18a: 9/10-aansluiting. U betaalt 9/10 van de volledige bijdrage.
  • 18b: 8/10-aansluiting. U betaalt 8/10 van de volledige bijdrage.

We bieden de gedeeltelijke formules 18a en 18b aan omdat het basispakket 17 voor u als buitenlander drie beperkingen heeft:

  • Uw ouderdomspensioen wordt niet geïndexeerd, tenzij u wettelijk in een lidstaat van de Europese Unie verblijft (met uitzondering van Denemarken).
  • Weduwenpensioenen en wezenrenten worden niet geïndexeerd, tenzij de weduwe of de wees:
    • onderdaan is van een lidstaat van de EER of Zwitserland of
    • wettelijk in de Europese Unie verblijft (met uitzondering van Denemarken).
  • U krijgt uw ziekte- en invaliditeitsuitkering en uw recht op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging alleen toegekend als u wettelijk binnen de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken) verblijft.

Kies daarom de formule die het best bij uw situatie past:

U krijgt: 17 18a 18b
Rustpensioen ja ja ja
Weduwepensioen ja ja ja
Wezenrente ja ja ja
Vakantiegeld voor gepensioneerden ja ja nee
Ziekte- en invaliditeitsverzekering als u binnen de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken) verblijft ja nee nee
Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging als u binnen de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken) verblijft ja nee nee
Aanvullend pensioen 17% of 10% van het pensioen 10% van het pensioen nee
U krijgt:
Rustpensioen
17 ja
18a ja
18b ja
Weduwepensioen
17 ja
18a ja
18b ja
Wezenrente
17 ja
18a ja
18b ja
Vakantiegeld voor gepensioneerden
17 ja
18a ja
18b nee
Ziekte- en invaliditeitsverzekering als u in een lidstaat van de Europese Unie (behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) verblijft
17 ja
18a nee
18b nee
Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging als u in een lidstaat van de Europese Unie (behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) verblijft
17 ja
18a nee
18b nee
Aanvullend pensioen
17 17% of 10% van het pensioen
18a 10% van het pensioen
18b nee

Het ‘Aanvullend pensioen’ is een compensatie die u krijgt omdat uw pensioen niet geïndexeerd wordt.

naar boven