Coronacrisis: de Overzeese Sociale Zekerheid begeleidt u

Terwijl de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 van kracht zijn, past de Overzeese Sociale Zekerheid haar dienstverlening aan. Dit zijn de maatregelen die we genomen hebben om u verder te helpen.

Dienstverlening op afstand

In het kader van de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, ontvangen de diensten van de Overzeese Sociale Zekerheid geen bezoekers meer. De meerderheid van onze medewerkers doen aan telewerk.

Hebt u een vraag? Hebt u hulp nodig bij de aanpak van een probleem? Wij blijven te uwer beschikking om u via e-mail of telefonisch te helpen.

Dien uw medische kosten in per e-mail

Tijdens deze periode hebt u de mogelijkheid om uw medische kosten via e-mail in te dienen.

U gaat als volgt tewerk:

  • Scan het overzicht van de kosten.
  • Bereid de documenten voor die u zal opsturen:
    • Sorteer de medische kosten en de geneeskundige voorschriften in chronologische volgorde.
    • Zorg ervoor dat de factuur volledig is met alle pagina's in de juiste volgorde en perfect leesbaar.
  • Let erop dat deze documenten in dezelfde richting worden gescand.
  • Verstuur alle documenten in een enkele e-mail naar het volgende adres: tgvn-osz@rsz.fgov.be.

Opgelet! Bewaar goed de originelen van de gescande documenten. De RSZ kan u vragen om ze in een later stadium over te maken.

Hebt u het moeilijk om uw bijdragen te betalen?

Ondervindt u door de socio-economische gevolgen van het coronavirus COVID-19 moeilijkheden om uw bijdragen (algemene regeling of aanvullende verzekeringen) te betalen?

Als werkgever of als particulier mag u uitstel van betaling van uw bijdragen vragen. De termijn van dat uitstel zoals voorzien in de reglementering is 6 maanden na de maand waarvoor de bijdrage geldt. U hoeft geen verwijlinteresten te betalen.

Om gebruik te maken van deze maatregel, doet u het volgende:

Bent u individueel aangesloten en wilt u uw aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid tijdelijk onderbreken? Dat kan. Doe uw aanvraag met een e-mail aan aansluitingenattesten-osz@onssrszlss.fgov.be.

Als de crisis voorbij is, neemt u uw aansluiting gewoon weer op, zonder wachttijd voor gezondheidszorgen, zelfs als de onderbreking meer dan 2 maanden duurt. U moet uw aansluiting wel weer opnemen binnen de 3 maanden na het einde van de isolatie in uw land van activiteit. U hoeft daarvoor alleen een aanvraag te doen op het e-mailadres hieronder.

Onze medewerkers zullen op uw vragen antwoorden en u advies geven over de best mogelijke oplossing voor uw individuele situatie. Neem daarvoor contact op met de dienst Actieve verzekerden op het volgende adres: aansluitingenattesten-osz@onssrszlss.fgov.be.

Tijdelijke werkloosheid

De Overzeese Sociale Zekerheid heeft geen sector werkloosheid.

Werkt u normaal gezien buiten de Europese Economische Ruimte (EER), maar bent u terug in Belgi� en kunt u momenteel niet terug naar uw buitenlandse post? Dan kunt u gebruik maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid door overmacht als gevolg van de coronacrisis. Om dat mogelijk te maken, moet uw werkgever uw aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid tijdelijk opschorten, en u inschrijven in de Belgische onderneming.

Lees de FAQ in de rubriek Informatie COVID-19 op de homepagina van de RVA-website(Nieuwe venster).

Verhoging van de prestaties op 1 maart 2020

U zou deze maand via de post informatie ontvangen over de indexering van de uitkeringen. Door de huidige situatie stellen wij deze info op onze website ter beschikking.

De uitkeringen in de optiek van de regeling voor Overzeese Sociale Zekerheid worden volgens de evolutie van de kosten voor levensonderhoud via de schommelingen van de gezondheidsindex geïndexeerd. Het gemiddelde van de gezondheidsindex van de vier laatste maanden heeft op 29/02/2020 de spilindex bereikt.

Bijgevolg wordt het brutobedrag van de uitkeringen op 01/03/2020 met 2% verhoogd.

naar boven